jual batu green tourmaline 2.6 ct

Rp720,000

9.41 x 7.33 x 4.62  

2.16 ct

NTE

Category: